AB RAHMAN HASAN & SON SDN BHD

******* Claim it here!
5300-A, JALAN SULTANAH ZAINAB, 15050 KOTA BHARU, KELANTAN, KELANTAN
AB RAHMAN HASAN & SON SDN BHD
******* Claim it here!

AB RAHMAN HASAN & SON SDN BHD

5300-A, JALAN SULTANAH ZAINAB, 15050 KOTA BHARU, KELANTAN, KELANTAN

About

ELECTRICAL ENGINEERING

KONTRAKTOR KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL

Location

5300-A, JALAN SULTANAH ZAINAB, 15050 KOTA BHARU, KELANTAN, KELANTAN