AK NAIMI MEAT SHOP

******* Claim it here!
NO 8, JALAN NOVA H U5/H, SUBANG BESTARI, SHAH ALAM, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, SELANGOR
AK NAIMI MEAT SHOP
******* Claim it here!

AK NAIMI MEAT SHOP

NO 8, JALAN NOVA H U5/H, SUBANG BESTARI, SHAH ALAM, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, SELANGOR

About

SERVICES

PERKHIMATAN

Location

NO 8, JALAN NOVA H U5/H, SUBANG BESTARI, SHAH ALAM, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, SELANGOR