Data Usahawan Agensi Luar

 Kementerian Pembangunan Luar Bandar                                        

 Pautan Direktori Usahawan 

 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

 Pautan Direktori Usahawan 

 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

 Pautan Direktori Usahawan 

 Perbadanan Usahawan Nasional Berhad

 Pautan Direktori Usahawan

 Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan

 Pautan Direktori Usahawan

 GIAT MARA, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

 Pautan Direktori Usahawan